Dränering i Stockholm

När du kontaktar oss ger vi dig en offert direkt och är hela tiden öppna med allt vad du kan förvänta dig av vårt arbete, då det är ett stort projekt att dränera hus så vill vi att du ska känna dig trygg genom hela processen och kunna kommunicera med oss om allt vi gör, både innan vi börjar med arbetet men även under tiden. Vi värdesätter dina synpunkter och önskemål.

Vi hjälper dig med dränering

Vi på Stockholms Markpartner anstränger sig lite extra för att vara ett kundorienterat byggföretag som arbetar tillsammans med dig för att få dina projekt genomförda samtidigt som vi har konkurrenskraftiga priser.

Dränering är något man bör göra med jämna mellanrum då man brukar säga att det har en livslängd på 25 år per arbete. Precis som stuprännor hjälper till att få vatten bort från taket på husen hjälper ett dräneringsarbete till att få bort vatten från husgrunden. Detta är oerhört viktigt för att minimera risken för att det bildas fukt i husgrunden vilket kan leda till vattenskador, så det gäller att ha ett effektiv dräneringsarbete så att vattnet så snabbt som möjligt åker därifrån.

Även om det inte är något man tänker på när det väl fungerar som det ska är det något man ibland måste besikta och se till att det är gjort ordentligt för att undvika större problem som kan kosta mycket mer tid, arbete och pengar annars.

Allt du behöver veta kring dränering

Dränering är ett stort projekt och i Stockholm kan du behöva ansöka om tillstånd från kommunen för att ansluta din dränering till det kommunala dagvattensystemet eller om du eventuellt vill marksätta en stenkista för vattnet. Vilken av dessa metoder som passar bäst varierar beroende på var du befinner sig.

Tillsammans med dig kommer vi fram till vad som fungerar bäst för just ditt hus och vilken metod vi ska tillämpa. Generellt sett passar det bäst att göra dräneringsarbeten sen höst eller tidig vinter för att minimera risken för skador på själva tomten under arbetet. Detta för att tjälen då ofta hunnit sätta sig innan arbetet påbörjas och därmed riskerar det inte att flytta runt jorden för mycket under arbetets gång. Man kan också vara tvungen att utföra arbetet i etapper för att inte gräva bort marken runt hela huset samtidigt då detta hade gjort att andra risker uppstod.

Vid arbetet använder vi oss av en grävmaskin, hur lång tid arbetet tar varierar inte enbart på husets storlek utan även förutsättningarna med marken omkring huset, hur hård eller mjuk den är exempelvis.

Ibland kan man också behöva göra tillfälliga strukturer för till exempel trappor och dylikt medan arbetet pågår när framsidan av huset har dräneringsarbete på gång, även detta är förstås något vi hjälper till med och beroende på vad dina behov är anpassar vi arbetet därefter.

När grunden har blivit frilagd efter att v i börjat gräva kan det också vara läge att inspektera den för att upptäcka eventuella sprickor eller andra skador, vi utför även arbeten med husgrunder så detta är också något vi kan hjälpa till med medan vi arbetar med dräneringen.

Vi jobbar i hela Storstockholm, till exempel:

Boka kostnadsfritt möte

Kontakta oss redan idag med dina idéer, så ser vi till att återkomma till dig så snart som möjligt.