Dränering i Lidingö

När du kontaktar oss får du omedelbart en offert, och vi är alltid transparenta med vad du kan förvänta dig av vårt arbete. Eftersom dränering av ett hus är ett stort projekt, vill vi att du ska känna dig trygg genom hela processen och kunna kommunicera med oss om allt vi gör, både före och under arbetets gång. Vi uppskattar dina synpunkter och önskemål.

Vi hjälper dig med dränering

Vi på Stockholms Markpartner strävar efter att vara ett kundorienterat byggföretag som samarbetar med dig för att genomföra dina projekt, samtidigt som vi erbjuder konkurrenskraftiga priser.

Dränering bör utföras med jämna mellanrum eftersom dess livslängd är cirka 25 år per arbete. Precis som stuprör leder bort vatten från taket, hjälper dränering till att leda bort vatten från husgrunden. Detta är extremt viktigt för att minimera risken för fukt i grunden, vilket kan orsaka vattenskador. Därför är det viktigt att dräneringen är effektiv så att vattnet snabbt leds bort.

Även om dränering inte är något man tänker på när det fungerar korrekt, behöver det ibland inspekteras för att undvika större problem som annars kan bli mycket kostsamma i tid, arbete och pengar.

Viktiga fakta om dränering

Dränering är ett omfattande projekt, och i Stockholm kan du behöva ansöka om tillstånd från kommunen för att ansluta dräneringen till det kommunala dagvattensystemet eller om du vill anlägga en stenkista för vattenhantering. Vilken metod som är bäst beror på din specifika plats.

Vi kommer tillsammans med dig fram till vilken lösning som fungerar bäst för ditt hus och vilken metod som ska användas. Generellt sett är sen höst eller tidig vinter den bästa tiden för dräneringsarbeten för att minimera risken för skador på tomten. När marken är frusen minskar risken för att jorden rör sig för mycket under arbetet. Ibland kan arbetet behöva utföras i etapper för att undvika att gräva bort marken runt hela huset samtidigt, vilket kan skapa andra risker.

Vid arbetet använder vi grävmaskiner. Hur lång tid arbetet tar beror inte bara på husets storlek utan också på markförhållandena runt huset, till exempel hur hård eller mjuk marken är.

Ibland behövs tillfälliga konstruktioner, som till exempel för trappor, medan arbetet pågår, särskilt om framsidan av huset dräneras. Vi hjälper naturligtvis till med detta och anpassar arbetet efter dina behov.

När grunden är frilagd efter att vi börjat gräva, kan det också vara lämpligt att inspektera den för att upptäcka eventuella sprickor eller andra skador. Vi utför även arbeten med husgrunder, så detta kan vi också hjälpa till med medan vi utför dräneringen.

Vi jobbar i hela Storstockholm, till exempel:

Boka kostnadsfritt möte

Kontakta oss redan idag med dina idéer, så ser vi till att återkomma till dig så snart som möjligt.