Dränering i Danderyd

När du kontaktar oss får du en offert direkt, och vi är alltid öppna med vad du kan förvänta dig av vårt arbete. Eftersom det är ett stort projekt att dränera ett hus, vill vi att du ska känna dig trygg genom hela processen och kunna kommunicera med oss om allt vi gör, både innan vi börjar och under arbetets gång. Vi värdesätter dina synpunkter och önskemål.

Vi hjälper dig med dränering

Vi på Stockholms Markpartner strävar efter att vara ett kundorienterat byggföretag som arbetar tillsammans med dig för att genomföra dina projekt, samtidigt som vi erbjuder konkurrenskraftiga priser.

Dränering bör göras med jämna mellanrum, då det har en livslängd på cirka 25 år per arbete. Precis som stuprännor leder bort vatten från taket, hjälper dränering till att leda bort vatten från husgrunden. Detta är mycket viktigt för att minimera risken för fukt i husgrunden, vilket kan leda till vattenskador. Därför är det viktigt att ha ett effektivt dräneringsarbete så att vattnet snabbt leds bort.

Även om dränering inte är något man tänker på när det fungerar som det ska, behöver det ibland inspekteras och ses över för att undvika större problem som kan kosta mycket mer tid, arbete och pengar i längden.

Allt du behöver veta kring dränering

Dränering är ett stort projekt och i Stockholm kan du behöva ansöka om tillstånd från kommunen för att ansluta dräneringen till det kommunala dagvattensystemet, eller om du vill anlägga en stenkista för vattnet. Vilken metod som passar bäst beror på var du befinner dig.

Tillsammans med dig kommer vi fram till vad som fungerar bäst för just ditt hus och vilken metod vi ska tillämpa. Generellt sett är det bäst att utföra dräneringsarbeten sen höst eller tidig vinter för att minimera risken för skador på tomten under arbetet. När tjälen har satt sig, minskar risken för att jorden flyttas runt under arbetets gång. Arbetet kan också behöva utföras i etapper för att inte gräva bort marken runt hela huset samtidigt, vilket kan medföra andra risker.

Vid arbetet använder vi en grävmaskin. Hur lång tid arbetet tar beror inte bara på husets storlek utan också på markförhållandena runt huset, till exempel hur hård eller mjuk marken är.

Ibland kan det vara nödvändigt att göra tillfälliga strukturer, som trappor, medan arbetet pågår, särskilt om framsidan av huset dräneras. Detta hjälper vi naturligtvis också till med, och vi anpassar arbetet efter dina behov.

När grunden har frilagts efter att vi börjat gräva, kan det också vara läge att inspektera den för att upptäcka eventuella sprickor eller andra skador. Vi utför även arbeten med husgrunder, så detta kan vi också hjälpa till med medan vi arbetar med dräneringen.

Vi jobbar i hela Storstockholm, till exempel:

Boka kostnadsfritt möte

Kontakta oss redan idag med dina idéer, så ser vi till att återkomma till dig så snart som möjligt.