Dränering i Upplands Väsby

När du kontaktar oss får du snabbt en offert och vi är alltid tydliga med vad vårt arbete innebär. Att dränera ett hus är ett omfattande projekt och vi vill att du ska känna dig trygg under hela processen. Därför ser vi till att du kan kommunicera med oss om allt vi gör, både före och under arbetet. Dina åsikter och önskemål är viktiga för oss.

Vi hjälper dig med dränering

Stockholms Markpartner är ett byggföretag som sätter kunden i centrum. Vi arbetar nära dig för att genomföra dina projekt och erbjuder konkurrenskraftiga priser.

Dränering behöver göras regelbundet, vanligtvis med 25 års mellanrum. Liksom stuprör leder bort regnvatten från taket, säkerställer dränering att vatten avlägsnas från husgrunden. Detta är avgörande för att förhindra fuktskador som kan leda till dyra reparationer. Ett effektivt dräneringssystem ser till att vatten snabbt och effektivt leds bort från grunden.

Även om dränering ofta går obemärkt när den fungerar väl, är det viktigt att regelbundet kontrollera systemet för att undvika större problem som kan bli kostsamma i både tid och pengar.

Allt du behöver veta kring dränering

Dränering är ett stort projekt och i Stockholm kan du behöva tillstånd från kommunen för att ansluta till det kommunala dagvattensystemet eller anlägga en stenkista. Valet av metod beror på din specifika situation och plats.

Vi samarbetar med dig för att hitta den bästa lösningen för ditt hus och väljer rätt metod utifrån dina förutsättningar. Vanligtvis är det mest fördelaktigt att utföra dräneringsarbete under sen höst eller tidig vinter för att minska skador på tomten. När marken är frusen minskar risken för jordrörelser under arbetet. I vissa fall kan arbetet behöva utföras i etapper för att undvika att gräva runt hela huset samtidigt, vilket kan skapa ytterligare risker.

För dräneringsarbetet använder vi grävmaskiner. Tiden det tar beror på både husets storlek och markförhållandena runt huset, såsom markens hårdhet eller mjukhet.

Tillfälliga konstruktioner, som till exempel provisoriska trappor, kan behövas under arbetets gång, särskilt när dränering utförs vid husets framsida. Vi tar hand om dessa behov och anpassar arbetet efter dina specifika krav.

När grunden är frilagd efter grävning, är det ett bra tillfälle att inspektera för sprickor eller andra skador. Vi har även expertis inom grundarbeten och kan hjälpa till med eventuella reparationer medan dräneringsarbetet pågår.

Vi jobbar i hela Storstockholm, till exempel:

Boka kostnadsfritt möte

Kontakta oss redan idag med dina idéer, så ser vi till att återkomma till dig så snart som möjligt.