Markarbete i Stockholm

Innan en byggnation kan påbörjas är det viktigt att förutsättningarna är bra och det finns väldigt mycket mer att tänka på innan man påbörjar en byggnation än vad man brukar kunna tänka på. Ett ordentligt markarbete utfört av proffs är något som inte ska underskattas och för att kunna bygga något överhuvudtaget måste man få ordning på ytan först.

Markarbete på dina villkor

Vi på Stockholms Markpartner är specialiserade på alla sorters markarbeten och förberedelser och är med er hela vägen efter det förberedande markarbetet tills ert projekt är fulländat.

Mängden markarbete som behövs kan variera väldigt mycket från tomt till tomt och situation till situation. Är det en förhållandevis platt äng eller en ojämn yta med massor av stenar och djupt rotade buskar och träd tar förstås olika mycket tid och resurser. I vissa fall kan man även vara tvungen att spräcka berg och större stenblock vilket förstås är ett ännu större arbete.

Även dräneringsarbete och planer för vattenavrinning bör göras från början för att få ett bra resultat även långsiktigt. Görs det rätt från början kommer det bespara dig massor av framtida arbete och kostnader.

När är markarbete aktuellt?

Det är inte bara om du ska bygga något nytt markarbete kan vara aktuellt, även du som vill anlägga en ny odlingsmark eller annars göra om i trädgården kan dra nytta av våra tjänster här och inget projekt är för litet för att vi ska ta det seriöst.

Vi tar stolthet i att vara Stockholms mest kundorienterade företag för markarbete och relaterade tjänster. Vi kommunicerar med dig hela vägen så att du har insikt i vad vi gör och varför. Detta är också för att kunna vara så kostnadseffektivt som möjligt, så att du som kund kan känna dig trygg med att det som görs är nödvändigt och inte bara arbete för sakens skull.

Huruvida du behöver ansöka om bygglov/marklov eller inte beror på hur stora förändringar i marken som kommer göras, ifall den kommer höjas eller sänkas märkbart exempelvis. Ska något som är lovpliktigt byggas behöver du ansöka om bygglov som även innefattar ändringar i marken i form av arbetets omfattning. För markarbete i Stockholm kan vi hjälpa dig även med detta när du hör av dig till oss då vi med vår erfarenhet kan se vad för typ av bygg- eller marklov du hade behövt söka för just ditt projekt.

Lång erfarenhet av markarbete

Markarbete kan ta tid, och det kan bli stora förändringar. Men att se förvandlingen ske är ett nöje i sig självt och här på vår sida kan du se några av våra tidigare projekt både i Stockholm men också annorstädes.

Att gå från idé till projekt och till att helt realisera det sedan kan ibland kännas som stora steg att ta, men vad vi har bevisat varje gång vi arbetat är att resultatet alltid är värt det, och kommer man väl igång är både de som anlitat oss och vi lika engagerade tills målet är nått.

Efter markarbetet kan vi även hjälpa med arbetet kring husgrund, stenläggning och allt som idén innefattar från första början.

Vi jobbar i hela Storstockholm, till exempel:

Boka kostnadsfritt möte

Kontakta oss redan idag med dina idéer, så ser vi till att återkomma till dig så snart som möjligt.