Husgrund i Stockholm

Grundligt arbete med husgrund

Arbete och underhåll med husgrund är något av det mest fundamentala kring byggarbeten. Vi på Stockholms Markpartner profilerar oss som ett företag som vill arbeta med er från början till slut oavsett vilken idé ni har. Vid projekteringen går vi igenom vad din idé behöver för att bli verklighet, sedan hjälper vi dig att gå från idé till handling och börja på bygget. När vi sedan sätter igång börjar vi med ett utförligt arbete för husgrund som håller för framtiden.

Schaktning för en platt yta

Inför att man ska börja en ny byggnation kan man också behöva göra en schaktning på marken, även detta är en del i arbetet för husgrund och innebär att man gör i ordning marken för något nytt. Ska man bygga ett nytt hus behöver man ofta platta ut marken där det ska stå då det förstås är svårt att bygga en jämn husgrund om marken är för ojämn.

När du först hör av dig till oss och berättar om ditt projekt hjälper vi dig med alla de steg som behövs. Just schaktning är något som ibland är ett stort arbete och ibland inte något som tar särskilt lång tid, beroende på vad för typ av mark det är där du vill bygga. Då detta kan variera en del inom Stockholm, samt även hur platt marken är sen tidigare och vad för typ av hus du vill sätta en grund för på platsen i fråga.

Efter schaktning och husgrundssättning kan själva bygget påbörjas. Vad det är, hur lång tid det tar och vilken omfattning det kommer bli, ja det är upp till dig som anlitar oss att avgöra. Vi hjälper även till att avgöra vilken typ av material som behövs både för förarbete och gjutning samt alla andra detaljer som behövs för att förverkliga ditt projekt.

Underhåll av husgrund i Stockholm

Utöver projektering och bygge av husgrund erbjuder vi också underhåll av husgrund i Stockholm. Oavsett hur bra ett hus är byggt så behöver underhållsarbete utföras kontinuerligt. Förslagsvis kan man samtidigt som man gör dräneringsarbete, som bör göras minst en gång vart 25e år, även inspektera husgrunden efter eventuella sprickor eller skador som då behöver åtgärdas.

Det må vara något man inte tänker på så länge det funkar som det ska, men gör man inte underhållsarbete innan det uppstår problem med husgrunden så kan det leda till allvarligare struktursskador som därmed innebär betydligt mer jobb och högre kostnader både ekonomiskt och tidsmässigt. Dessutom är det en ren trygghetsgrej att inte behöva bekymra sig om husgrundens integritet de kommande 25 åren.

Att undvika att små sprickor blir större skador är viktigt och en rent samhällsviktig sak att ta hand om. Då vi arbetar tillsammans med dig så förklarar vi både innan vi börjar och medan vi håller på vad det är vi gör och varför, så att du kan känna dig säker i att arbetet görs korrekt och också få insyn i vad som görs och varför, så att du har en trygg grund att stå på både bildligt och bokstavligt talat.

Vi jobbar i hela Storstockholm, till exempel:

Boka kostnadsfritt möte

Kontakta oss redan idag med dina idéer, så ser vi till att återkomma till dig så snart som möjligt.