Dränering i Täby

När du tar kontakt med oss får du en omedelbar offert och vi är alltid transparenta med vad du kan förvänta dig från vårt arbete. Eftersom dränering av ett hus är ett omfattande projekt, vill vi att du ska känna dig trygg under hela processen och ha möjlighet att kommunicera med oss om allt vi gör, både före och under arbetets gång. Vi uppskattar dina åsikter och önskemål.

Vi hjälper dig med dränering

På Stockholms Markpartner fokuserar vi på att vara ett kundcentrerat byggföretag som samarbetar med dig för att genomföra dina projekt, samtidigt som vi erbjuder konkurrenskraftiga priser.

Dränering bör utföras regelbundet eftersom det har en livslängd på cirka 25 år. Likt hur stuprör leder bort vatten från taket, hjälper dränering till att avleda vatten från husgrunden. Detta är avgörande för att minimera risken för fukt i grunden, vilket kan orsaka vattenskador. Ett effektivt dräneringssystem ser till att vatten snabbt leds bort.

Även om dränering inte alltid är i åtanke när det fungerar korrekt, är det något som ibland måste inspekteras för att undvika större problem som annars kan bli mycket dyrare i både tid och pengar.

Allt du behöver veta kring dränering

Dränering är ett komplext projekt och i Stockholm kan det krävas tillstånd från kommunen för att koppla din dränering till det kommunala dagvattensystemet, eller om du vill anlägga en stenkista för vattenavledning. Den bästa metoden varierar beroende på din plats.

Vi samarbetar med dig för att hitta den bästa lösningen för ditt hus och vilken metod som ska användas. Generellt sett är det bäst att utföra dräneringsarbete under sen höst eller tidig vinter för att minimera skador på tomten. När marken är frusen, minskar risken för jordförflyttning under arbetet. Ibland kan arbetet behöva göras i etapper för att undvika att gräva runt hela huset samtidigt, vilket kan medföra andra risker.

Vi använder grävmaskiner för arbetet. Tiden det tar beror inte bara på husets storlek utan också på markförhållandena runt huset, såsom markens hårdhet eller mjukhet.

Ibland behövs tillfälliga konstruktioner, till exempel för trappor, medan arbetet pågår, särskilt om dränering utförs på husets framsida. Vi hjälper naturligtvis med detta och anpassar arbetet efter dina behov.

När grunden är frilagd efter grävning, kan det vara en bra tidpunkt att inspektera den för eventuella sprickor eller andra skador. Vi utför även grundarbeten, så vi kan hjälpa till med detta medan vi utför dräneringsarbetet.

Vi jobbar i hela Storstockholm, till exempel:

Boka kostnadsfritt möte

Kontakta oss redan idag med dina idéer, så ser vi till att återkomma till dig så snart som möjligt.